โครงหลังคาสูง 6 . ทันสมัย พร้อมถนนภายในโครงการกว้างสุด 9 ., ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม., และสภาพแวดล้อมภายในโครงการดีเยี่ยม