รายล้อมด้วยหมู่บ้านจัดสรร, ชุมชน, ตลาด, และห้างสรรพสินค้า เป็นโซนที่กำลังซื้อดี และเป็นสุดยอดทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ และรถไฟฟ้าสายสีชมพู